'
'
'
'
 


   

 

   

 

League Championship Results 2001-02

Rank
Name
Round 1
Round 2
Round 3
Total
1
Andreas MOYSEOS
10
24
24
58
2
Louis LOIZOU
17
20
18
55
3
Nikos KYRIAKOU
11
22
20
53
4
Neophytos KIRMITSIS
15
11
22
48
5
Andreas LIEBENBERG
12
18
15
45
6
Leonidas LEONIDOU
7
12
17
36
7
Aristos PISSIRIS
6
10
13
29
8
George GREGORIADES
24
0
0
24
9
George GOUMENOS
22
0
0
22
10
Anthoulis SOLOMONIDES
0
7
14
21
11
Constantinos GEORGIADES
20
0
0
20
12
Michalis LYRAS
18
0
0
18
13
Dinos KONIS
14
1
0
15
14
Loucas CHRISTODOULIDES
0
3
11
14
15
Nikos DEMETRIOU
1
0
12
13
16
Charis KIRMITSIS
0
6
7
13
17
Spiros KYRIAKOU
13
0
0
13
18
Andreas KOYFETTAS
0
0
10
10
19
Russell SLEAPER
0
2
6
8
20
Antonia ARISTODEMOU
3
0
1
4
21
Mikkos KAPIRI
0
0
3
3
22
Anthony NATHANAEL
0
0
2
2
23
Soteris KEFALAS
2
0
0
2

See section 4.11 in the Regulations for details.